História

Firma LignoTech s.r.o. bola založená za účelom zabezpečovania dodávok strojne technologickej časti závodu na plastifikáciu dreva plynným čpavkom.

V dôsledku neuskutočnenia investičného zámeru sa mení aj poslanie firmy v predmetnej aktivite.

Ako náhradu za výpadok investičného zámeru plastifikácie započala firma vývoj prírubového spoja s dvomi stupňami voľnosti. Výsledkom vývoja je funkčný vzor prírubového spoja DN 50 a návrh rozmerov typoradu prírubových spojov svetlosti DN 25 – DN 150.