Plastifikácia dreva - ďalšie možnosti využitia

Plastifikované drevo dáva možnosti využitia v celom rade ďalších aplikácií. V ďalšom uvedieme niektoré z nich.

1. Nosné statické prvky pri výstavbe drevených konštrukcií
2. Výroba dýh
3. Výroba záhradného nábytku
4. Výroba okien
5. Nosné prvky pri výrobe lodí, obklady luxusných lodí

NOSNÉ STATICKÉ PRVKY PRI VÝSTAVBE DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ

Plastifikované drevo v statických konštrukciách
Jednou z najperspektívnejších oblastí využitia sú nosné statické prvky.
Plastifikáciou dochádza k výraznej zmene mechanických vlastností, čo z hľadiska nosnosti statického prvku stavby má veľký význam. Pri plastifikácii buku na úroveň ebenu dochádza k zmene pevnosti v ohybe zo 105 MPa pri neplastifikovanom buku na 550 Mpa po plastifikácii na úroveň ebenu.
V ďalšom uvedieme ukážku rôznych prevedení drevených nosníkov pri rovnakých vlastnostiach v ohybe.

Z naznačených obrázkov vyplýva jednoznačne možnosť zníženia hmotnosti staticky namáhaných prvkov drevených konštrukcií až o 70%.
Ešte významnejšia je vlastnosť odolnosti voči hubovitým parazitom a vlhkosti. Aplikácie pre stavby ako sú kryté plavárne.
Aplikácia plastifikovaného dreva v nosných elementoch statických konštrukcií predstavuje minimalizovanie nárokov na údržbu a tým prevádzkových nákladov.
Uvedená oblasť sa javí ako najperspektívnejšia oblasť využitia plastifikovaného dreva.
Doteraz uvedené vlastnosti plastifikovaného dreva neboli využívané, ale uvedené analýzy poukazujú na reálnosť a perspektívnosť ich využitia.

VÝROBA DÝH

Výroba dýh z plastifikovaného dreva zatiaľ nebola realizovaná. Pokusy o realizácia dopadli neúspešne. Na základe výsledkov skúšok sú pripravené návrhy technológii na výrobu dýh. Samotná výroba dýh otvára ďalšiu širokú oblasť využívania plastifikovaného dreva.
Oteruvzdornosť plastifikovaného dreva je 5 až 6 násobne vyššia voči neplastifikovanému drevu, čo otvára širokú možnosť využitia pri výrobe podláh z aplikáciou plastifikovaného dreva.
Využitie samotných dýh otvára ďalšie možnosti v oblasti technológií aplikácií dýh.

VÝROBA ZÁHRADNÉHO NÁBYTKU

Záhradný nábytok sa vyrába z morených driev alebo z dreva „Teak“.
Aplikácia plastifikovaného dreva pri výrobe záhradného nábytku otvára ďalšie široké využitie plastifikovaného dreva.
Podľa stupňa pretvárnenia je možné dosiahnuť rôzne farebné odtiene. Odlišná farebnosť závisí aj od druhu plastifikovaného dreva. Uvedené skutočnosti vytvárajú širokú možnosť aplikácií z pohľadu dizajnérskeho riešenia.
Ďalšou významnou vlastnosťou je jednoduchá údržba. Pretrením nábytku handričkou namočenou v bežnom stolovom oleji obnovíme pôvodnú farbu plastifikovaného dreva.

VÝROBA OKIEN

Výroba plastových okien je na ústupe a nahrádza sa výrobou okien z dreva. Samotná výroba prináša so sebou celý rad problémov. Ku zníženiu deformácii sa používajú lepené profily. Drevo je nutné impregnovať. K zabráneniu napadnutia hubovitými parazitmi niektoré časti okien, ako sú napríklad rohy, sa podrobujú dvoj až trojnásobnej impregnácii. Vonkajší povrch drevených rámov sa morí a povrchovo upravuje nátermi. Nátery je po určitom čase nutné obnovovať, obzvlášť, pokiaľ sú okná orientované na juh. Obnovenie náteru predstavuje cca 30% ceny nového okna.
Všetky uvedené nedostatky odstraňuje použitie plastifikovaného dreva.
Vyznačuje sa rozmerovou stabilitou bez ohľadu na poveternostné podmienky (skušobné okno v prevádzke 20 rokov bez akýchkoľvek rozmerových zmien).
Povrchová úprava spočíva v napustení olejom alebo voskom. Následne je veľmi jednoduchá údržba spočívajúca v pretretí každé 3 roky olejom alebo prevoskovaní teplovzdušnou pištoľou. Životnosť okna minimálne 50 rokov.
Možnosť využitia dutých profilov vypenených PUR penou. Uvedené prevedenie výrazne zlepší tepelné vlastnosti okna.
Zníženie hmotnosti je možné dosiahnuť použitím vhodného dreva napr. topoľ. Po plastifikácii má odtieň dreva „meranti“.

NOSNÉ PRVKY PRI VÝROBE LODÍ, OBKLADY LUXUSNÝCH LODÍ

Výrazné zvýšenie mechanických vlastností plastifikovaného dreva predurčuje toto drevo ako jeden z najvhodnejších materiálov na nosné prvky lodí.
Okrem zníženia hmotnosti sa vyznačuje odolnosťou voči vlhkosti, slanej vode a parazitom znehodnocujúcim drevo.
Farebné vlastnosti plastifikovaného dreva a jeho odolnosť voči slanej vode a poveternostným podmienkam vytvárajú ideálne podmienky pre obklady lodí, paluby a obklady luxusných jácht.

Popis produktu
Vzorkovnica
Ponuka