Prírubové spoje - Prehľad prírubových spojov

Prírubové spoje sú v nasledovnom prevedení y (značenie DNxx.y)

- DNxx.0 – prírubový spoj pre armatúry
- DNxx.1 – prírubový spoj pre potrubné rozvody
- DNxx.2 – prírubový spoj s tromi stupňami voľnosti s využitím montážneho zvaru
- DNxx.4 – prírubový spoj pre armatúry s možnosťou výmeny armatúry bez demontáže potrubia

DNxx.0 / DPxx.0 DNxx.1 / DPxx.1 DNxx.2 / DPxx.2 DNxx.4 / DPxx.4
DNxx.0 DNxx.1 DNxx.2 DNxx.4

Popis produktu
Výhody nového spoja
Spôsob objednania