Prírubové spoje - Popis produktu
Prírubový spoj

Výsledkom vývoja je funkčný vzor prírubového spoja DN 50 zobrazeného na obrázku.

Predpokladá sa vývoj celého typoradu prírubových spojov svetlostí DN25 – DN150.

Samotný spoj pozostáva

- z túlca 1 na konci opatreného guľovou plochou
- hrdla 2 opatreného prírubou a guľovou plochou
- hrdla 3 opatrenou prírubou a guľovou plochou
- pružného tesnenia 4 a
- skrutkového spoja 5.

Stredy guľových plôch túlca 1, hrdla 2 a 3 sú zhodné a ležia na osi potrubia túlca 1. Uvedené usporiadanie umožňuje natočenie túlca 1 voči hrdlu 2 a 3. Príruba hrdla 2 a príruba hrdla 3 sú spojené skrutkovým spojom 5. Príruba hrdla 2 a príruba hrdla 3 dosadajú na seba a nevzniká prídavné ohybové namáhanie prírub. Priestor medzi guľovou plochou túlca 1 a prechodovými rádiusmi prírub hrdla 2 a 3 je vyplnený pružným tesnením 4. Pri zoskrutkovaní prírub hrdla 2 a 3 je stlačené pružné tesnenie čím sa dosiahne tesnosť spoja. Pri zvyšovaní tlaku je tesniaci účinok dosiahnutý stláčaním tesnenia 4 čim sa zabezpečuje jeho tesnosť. Samotné tesnenie má špeciálny tvar zabezpečujúci tesnosť pre zadefinovaný priestor pre tesnennie medzi guľovou plochou túlca 1 a prechodovými rádiusmi prírub hrdla 2 a 3.

Túlec 1 a hrdlá 2 a 3 sú vyrábané lisovaním za studena navrhnutým a overeným technologickým postupom.

Súčastne s vývojom je zabezpečovaná patentová ochrana nového prírubového spoja.

Výhody nového spoja
Prehľad spojov
Spôsob objednania