Prírubové spoje - Spôsob objednania

Doteraz bol vyvinutý a vyrobený spoj svetlosti DN50. Záujemcovia si ho môžu objednať za účelom preverenia a odskúšania (zvýraznené žltou farbou).

Objednávka prírubového spoja DN50

Prírubový spoj DN50.1
Značenie a objednávanie má nasledovnú štruktúru

DN50.1 DPxx-Z – počet kusov

DN 50.1 DP -   Počet kusov

 Mám záujem o kompletný prírubový spoj


Vysvetlivky
DPxx – prírubový spoj pre menovitý tlak xx
Z – pozícia dielca

Prírubové spoje sú v nasledovnom prevedení y (značenie DNxx.y)

- DNxx.0 – prírubový spoj pre armatúry
- DNxx.1 – prírubový spoj pre potrubné rozvody
- DNxx.2 – prírubový spoj s tromi stupňami voľnosti s využitím montážneho zvaru
- DNxx.3 – prírubový spoj s tromi stupňami voľnosti
- DNxx.4 – prírubový spoj pre armatúry s možnosťou výmeny armatúry bez demontáže potrubia

V prípade záujmu o nový druh spoja prosili by sme Vás o nezáväzné stanovisko záujmu s pohľadu druhu spoja, menovitej svetlosti, menovitého tlaku a predpokladaného počtu kusov. Vaše údaje budú slúžiť pre realizáciu výroby ďalších svetlostí.

Popis požiadavky:

Meno: *
Spoločnosť: *
Adresa:
E-mail: *
* - povinný údaj

Popis produktu
Výhody nového spoja
Prehľad spojov