Plastifikácia dreva - Ponuka

Firma LignoTech s.r.o hľadá investora za účelom vytvorenia spoločného podniku zabezpečujúceho investičnú výstavbu závodu na plastifikáciu dreva a následnú výrobu plastifikovaného dreva.

Popis produktu
Ďalšie možnosti využitia
Ponuka