Plastifikácia dreva - Popis produktu

Plastifikácia dreva čpavkom je proces zušľachtenia menej hodnotných druhov listnatých drevín, ktorým dochádza k výraznej zmene mechanických a estetických vlastností dreva.
Jedná sa o spracovanie drevín listnatých stromov podľa zadefinovanej technológie, kde výsledným produktom je plastifikované drevo, ktoré sa svojimi mechanickými a farebnými vlastnosťami približuje vlastnostiam exotických drevín ako sú tík, mahagón, palisander, eben.
Experimenty zabezpečované v rámci medzinárodnej spolupráce v rámci štátov bývalého RVHP skončili spustením overovacej prevádzky v Dalekých Dušníkoch s následnou výrobou potvrdzujúcou reálnosť technológie plastifikácie čpavkom trvajúcou 30 rokov. Rozšírenie využitia zabránila limitovaná ročná kapacita overovacieho zariadenia s ročnou kapacitou cca 200 m3.

Veľmi dobré fyzikálne a mechanické vlastnosti, trvanlivosť a životnosť, dostupnosť surovín a cena v porovnaní s dovozovými tropickými drevinami dávajú možnosť všestranného využitia v stavebnej výrobe, nábytkárskom priemysle, lodiarstve, výrobe hudobných nástrojov, t.j. všade tam, kde sa doteraz používa drevo, plasty či ľahké kovy.
Hlavným dôvodom náhrady týchto materiálov plastifikovaným drevom je jeho mnohonásobne väčšia životnosť, odolnosť proti poveternostným vplyvom a minimálna údržba.
Technológia bola zvolená vzhľadom k vynikajúcim úžitkovým, estetickým a mechanickým vlastnostiam plastifikovaného dreva.
Pre výrobu okien je cennou vlastnosťou rozmerová stálosť plastifikovaného dreva, ktorá je niekoľkonásobne lepšia než u dreva, odolnosť proti hnitiu a praskaniu (všeobecne proti poveternostným podmienkam).
U iných výrobkov sa uplatní vzhľad vzácnych drevín, ktoré z dôvodu stále sa zvyšujúcej ceny a tlakom svetových ekologických hnutí pre obmedzenie ich výrubu sú stále menej dostupné na trhu.
Zaujímavá je i odolnosť proti slanej vode, čo dáva možnosť využitia pre výrobu dielov jácht a odolnosť proti oteru pre výrobky namáhané oterom (podlahy vagónov, drevené časti rôznych zariadení). Odolnosť proti oteru je približne päťnásobná v porovnaní s drevom.
Plastifikáciou sú dosiahnuté zmenené vlastnosti v celom priereze hmoty.
Merná hmotnosť plastifikovaného dreva dosahuje 800 – 1300 kg/m3. Pokiaľ tento výrobok porovnáme s dovážaným ebenom, tak je v mernej hmotnosti o 300 kg/m3 ťažší.

Pre porovnanie s inými technológiami nemáme žiadne údaje, pretože nie je známy žiadny svetový výrobca zrovnateľného produktu.

Lisovanie buku

Stlačenie
[%]
Objem
[kg/m3]
Zrovnateľný materiál
0 650 - 680 Buk [680]
20 820 - 830 Teak [820]
27 880 - 900 Mahagón [850]
30 930 - 950 Palisander [1100]
50 1200 - 1300 Eben [1300]

Plastifikáciou dreva čpavkom dochádza k zlepšeniu mechanických hodnôt i u nekvalitných druhov drevín pri zvýšenej odolnosti proti praskaniu, plesniveniu, hnitiu, nasakovaniu a súčasne k výraznému zlepšeniu dekoratívnych vlastností. Výsledný produkt „plastifikovaného dreva“ je zrovnateľný svojím vzhľadom, životnosťou a úžitkovými vlastnosťami úplne s dovážanými exotickými drevinami akými sú EBEN, TEAK, PALISANDER či MAHAGÓN. Nahrádza i niektoré farebné kovy a umelé hmoty.

Jeho vynikajúce fyzikálne a mechanické vlastnosti boli overené laboratórnymi testami podľa ČSN 490101 v skúšobni Lesníckej a drevárskej fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brne.

Fyzikálne, chemické a mechanické charakteristiky sú špecifikované v nasledujúcej tabuľke v porovnaní s klasickými drevinami:

Tabuľka vlastností
Hodnoty boli merané na vzorkách z výskumnej poloprevádzky v Dalekých Dušníkách.

Ďalšie možnosti využitia
Vzorkovnica
Ponuka